[Ngô Thị Hải Hà – Thái Bình] Xin chào Công ty Luật 7S, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật 7S đáp như sau: Hiện tại, tôi đang muốn thành lập trọng điểm ngoại ngữ dạy tiếng Anh. Tôi đã tốt nghiệp ngành Tiếng Anh của một trường đại học ở Hà Nội. Như vậy, tôi có thể thành lập được trọng tâm ngoại ngữ không? Tôi xin thực bụng cảm ơn!
cá nhân chủ nghĩa có được thành lập trung tâm ngoại ngữ không

Chào bạn, đối với câu hỏi thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ của bạn, Luật 7S xin giải đáp như sau:
luật pháp hiện hành quy định như sau: trung tâm ngoại ngữ tư thục do các tổ chức từng lớp, tổ chức tầng lớp-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách quốc gia.

Như vậy, đối với việc thành lập trọng điểm ngoại ngữ, với tư cách cá nhân chủ nghĩa, bạn hoàn toàn có thể tự mình hoặc phê duyệt tổ chức, doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, để có thể được cơ quan quốc gia có thẩm quyền quyết định thành lập trọng tâm ngoại ngữ ra quyết định thành lập trọng tâm thì trọng tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện chung khi thành lập trọng điểm ngoại ngữ
+ thích hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội;

+ hiệp với quy hoạch màng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan quốc gia có thẩm quyền ưng chuẩn;

+ Đề án thành lập trọng điểm phải xác định rõ các tiêu chí về đích, nhiệm vụ của trọng tâm ngoại ngữ; chương trình và nội dung đào tạo, bổ dưỡng học viên; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; cơ sở vật chất, địa điểm dự định đặt trọng tâm; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trọng tâm. trọng điểm nên có website để học viên tầng thông báo cho các chương trình đào tạo, website đó phải bảo đảm nội dung chất lượng và đã xin giấy phép website với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Xin giấy phép thành lập trọng tâm ngoại ngữ

2. Điều kiện của người đứng đầu trọng tâm ngoại ngữ
Theo quy định luật pháp mới nhất về thành lập trọng tâm ngoại ngữ, điều kiện về người đứng đầu trọng tâm ngoại ngữ, cụ thể làm Giám đốc trọng điểm ngoại ngữ được quy định như sau:

+ Giám đốc trọng điểm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục chí ít 3 năm.

+ Tuổi của giám đốc trọng điểm khi bổ nhậm lần đầu không quá 65 tuổi.

3. Điều kiện để đào tạo, bồi bổ tại trung tâm ngoại ngữ
Để trọng điểm ngoại ngữ có thể đi vào hoạt động, trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của thầy, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành phải đáp ứng theo quy định pháp luật. Số lượng bố phải bảo đảm tỉ lệ nhàng nhàng không quá 25 học viên/1 kiền/ca học.

Điều kiện thành lập trọng tâm ngoại ngữ

+ Về cơ sở vật chất: Có đủ phòng học, phòng chức năng hiệp, đáp ứng đề nghị của chương trình đào tạo; phòng học phải đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học; có phòng làm việc cho bộ máy hành chính phục vụ công tác quản lý, đào tạo.

+ Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập đáp ứng theo chương trình đào tạo; có thư viện và các cơ sở vật chất khác đáp ứng đề nghị của chương trình đào tạo.

+ Có khu vực cho cán bộ, nghiêm phụ và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

+ Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh các điều kiện kể trên, để thành lập trọng tâm, bạn còn phải đáp ứng các điều kiện khác về tên trung tâm, biển hiệu của trung tâm, các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự… Có thể thấy, để thành lập trọng tâm ngoại ngữ và đưa trung tâm vào hoạt động là một việc không hề đơn giản. Ngay việc chuẩn bị hồ sơ thành lập, hồ sơ kiền, hồ sơ người đứng đầu trọng điểm…