Việc thành lập trọng điểm ngoại ngữ khá khó khăn với nhiều thủ tục và quy trình rối rắm. Những vấn đề đó Luat 7S đã thấu hiểu và dịch vụ xin giấy phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội được hình thành. Với kinh nghiệm nhiều năm và những mối quan hệ chúng tôi tự tín thực hiện thành lập cho quý khách hàng Trung tâm ngoại ngữ.
Vậy quy trình, điều kiện và thủ tục như thế nào?

XEM THÊM: ĐIỀU KIỆN LÀM GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

I/ Điều kiện thành lập trọng tâm ngoại ngữ:
Tổ chức cá nhân đứng tên mở trọng tâm Ngoại ngữ, Tin học, bổ dưỡng văn hóa được xét cấp quyết định và giấy phép hoạt động khi bảo đảm các điều kiện sau :1. Về cơ sở vật chất :

– Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm ) trọng điểm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa là 7 phòng học và khu vực hành chính (phòng ghi danh; phòng Giám đốc, nghiêm phụ,…).
– Số phòng học tối thiểu (tại 01 địa điểm ) Trung tâm tin học là : 2 phòng lý thuyết, 01 hoặc 02 phòng máy, có từ 40 máy trở lên, và khu vực hành chính (phòng ghi danh; phòng Giám đốc, đay đả,…).- Có sân bãi gửi xe.
– Có trang bị hệ thống PCCC theo quy định.
– Mỗi trọng điểm được phép hoạt động tại 01 (một) địa điểm chính, có thể có điểm phụ nếu đủ điều kiện và được Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm tra, cho phép.

2. Về đặt tên trọng điểm:
– Tên trọng tâm là tên bằng tiếng Việt và được ghi trên quyết định, giấy phép dạy học, con dấu, bảng tên và các giấy tờ giao thiệp khác.
– Đặt tên theo quy định : Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng.VD: trọng điểm Ngoại ngữ – Tin học ABCD

3.Về Giám đốc Trung tâm :
– Giám đốc có bằng tốt nghiệp Đại học, đã có quá trình công tác, dạy học chí ít 5 năm, có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý tốt, lý lịch rõ ràng , đủ sức khỏe, tuổi đời dưới 70 tuổi và có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.
– Mở loại hình trọng điểm nào, Giám đốc Trung tâm phải có bằng cấp chuyên môn về loại hình, môn học đó.
– Nhiệm kỳ Giám đốc là 2 năm. Một người có thể được công nhận chức danh Giám đốc nhiều nhiệm kỳ.
– Giám đốc là người nước ngoài (được quy định riêng) đối với đơn vị, tổ chức có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư.
– Giám đốc công ty, doanh nghiệp…, có thể là Giám đốc trọng tâm ngoại ngữ, tin học nếu đủ tiêu chuẩn qui định

II/ Hồ sơ thực hiện thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Hà Nội:
A/ Hồ sơ mở cơ sở :
1.Đơn xin mở trọng điểm ngoại ngữ, tin học, bổ dưỡng văn hóa (theo mẫu) :
– Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp đứng tên trong đơn xin mở trọng điểm.
– Đơn phải có xác nhận của Uûy ban quần chúng phường (xã ) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn.
– Có quan điểm của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện nơi mở trọng tâm.
– Đối với tổ chức, cá nhận có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư miễn công nhận của UBND phường ( xã).

2. Đề án tổ chức và hoạt động :

(mẫu gợi ý) + Mục đích + Phương hướng hoạt động :- Kế hoạch chương trình giảng dạy (SGK, tài liệu, phân phối chương trình giảng dạy từng môn cụ thể – ghi rõ áp dụng chương trình nào?)- Quy mô đào tạo- Cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân bãi); dụng cụ, đồ dùng giảng dạy và quy mô phát triển.- Tổ chức nhân sự :Giám đốc (tóm tắt lý lịch, quá trình công tác).Danh sách trích ngang cha nội, kế toán, thủ quỹ (mẫu)Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh.- Tài chính :Mức thu học phí (số tiền/khóa/tháng/môn/học sinh – cụ thể từng đối tượng, cấp độ nếu mức học phí khác nhau ).Chi : lương nghiêm đường (60%), nhân viên, cơ sở vật chất lăng xê, văn phòng phẩm, 1% quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác (tính tỷ lệ %). Bản chiết tính học phí tính theo tỷ lệ % của 1 lớp/1 tháng (mẫu)+ Kiến nghị và cam kết

3. Hồ sơ của Giám đốc :
– Lý lịch có công nhận của Uûy ban dân chúng phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.- Bản sao kè chuyên môn,tuần tra quản lý có thị thực.
– Bản sao hộ khẩu thường trú tại đô thị Hà Nội hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài).

4. Hồ sơ về cơ sở vật chất :
– Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân chủ nghĩa người đứng tên mở Trung tâm thì photo văn bản quyền dùng nhà, đất hoặc công nhận của cơ quan chủ quản.
– Nếu mặt bằng thuê mướn của trường phải do Hiệu trưởng, chủ toạ Công đoàn trường ký giao kèo và có quan điểm của Phòng Giáo dục Đào tạo (đối với trường măng non, tiểu học, trung học cơ sở ), của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ quát, trường trực thuộc Sở và các đơn vị khác ngoài ngành ).
– Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của cơ quan, công ty … phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hiệp đồng.
– Nếu mặt bằng thuê mướn, giao kèo của tư nhân phải có công chứng Nhà nước.Nội dung giao kèo thuê mướn mặt bằng phải ghi rõ thời kì chí ít từ 01 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế nếu có .

5. Hồ sơ thầy, nhân viên kế toán :

– Lý lịch có xác nhận của Uûy ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.
– tuần tra có thị thực
– Phiếu khám sức khỏe do Phòng khám khu vực hoặc bệnh viện cấp (Người đang trực tiếp làm việc trong các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý được miễn trừ )
– giao kèo cần lao : Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH (giao cho người lao động 01 bản)

III/ Thủ tục và thời gian thành lập Trung tâm ngoại ngữ :
1- Thủ tục thành lập trọng tâm ngoại ngữ :
a. Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành các văn bản can dự cùng mẫu hồ sơ các loại; tiếp thụ – thẩm định hồ sơ, xác minh hiện trạng cơ sở vật chất nơi mở trọng điểm ngoại ngữ, tin học .
b. Các tổ chức, đơn vị có giấy phép đầu tư của Bộ KH và ĐT làm hồ sơ như mục a đăng ký hoạt động với Sở Giáo dục và Đào tạo.c. Các chi nhánh trọng tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các Trường Đại học hoạt động ngoài khuôn viên Trường Đại học phải bẩm Sở Giáo dục và Đào tạo thị thành.

2. thời kì thành lập trọng tâm ngoại ngữ :

– Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xét duyệt hồ sơ và ban hành hình định thành lập Trung tâm kèm giấy phép dạy học. Hết thời hạn qui định, giấy phép được xét gia hạn tiếp nếu đủ điều kiện. Mỗi qúy Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt mở Trung tâm 1 dò (trừ trường hợp có giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- giấy phép dạy học có thời hạn hoạt động là 02 năm.Các hồ sơ hội đủ điều kiện sẽ được giám định, xét duyệt và cấp quyết định, giấy phép dạy học cùng một dò .