Myanmar là một quốc gia có nhiều tiềm năng, cho các công ty doanh nghiệp nước ngoài đầu tư. Đầu tư sang Myanmar là việc nhà đầu tư chuyển vốn, tài tài nguyên của mình sang Myanmar nhằm hoạt động kinh dinh bên nước bạn, quốc gia Việt Nam có nhiều chính sách khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra Myanmar nhằm khai thách thu lợi nhuần từ các nguồn lực nước ngoài. Việc thúc đẩy hoạt động đầu tư sang Myanmar là sự hợp tác cả 2 bên cùng có lợi

XEM THÊM: THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI myanmar

Thủ tục đầu tư sang Myanmar cần những gì ?

Quý doanh nghiệp đang có nhu cầu đầu tư vào thị trường Myanmar? Luật Trí Minh cung cấp dịch vụ tương trợ làm thủ tục đầu tư sang Myanmar một cách chóng vánh và an toàn nhất.1. Cắn cứ pháp lý cho hoạt động đầu tư sang Myanmar
cứ bộ Luật Tổ chức Chính phủ công bố ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ bộ Luật Đầu tư ban bố ngày 26 tháng 11 năm 2014;

2. Điều kiện đầu tư sang Myanmar
Nhà đầu tư muốn thực hiện thủ tục đầu tư sang Myanmar cần thỏa mãn các điều kiện theo luật quy định sau:

- Nhà đầu tư cần giấy má chứng minh đang tham gia 1 dự án tại Myanmar

- Có bản cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm tài chính đối với quốc gia Việt Nam;

- Có giấy chứng nhận được quyền đầu tư ra nước ngoài

3. Các bước hoàn thiện thủ tục đầu tư sang Myanmar
Bước 1: trạng sư Tư vấn dịch vụ đầu tư sang nước Myanmar và song song ký hợp đồng hỗ trợ cho phí khách hàng trong việc hoàn thiện hồ sơ xin cáp phép đầu tư sang Myanmar.

Bước 2: Luật TRí Minh đại diện cho khách hàng soạn thảo và nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng

Sau khi ký kết giao kèo, Luật Trí Minh dẽ đại diện khách hàng soạn thảo các hồ sơ có can dự sau đó bàn giao cho phía khách hàng ký kết.

Nhà đầu tư sang Myanmar cần thực hiện soạn thảo các thủ tục đầu tư như sau:

- Có văn bản chứng minh việc đầu tư ra nước ngoài từ phía đối tác
- Bản sao có công chứng hứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với chủ dầu tư và những thành viên hệ trọng đến hoạt động đầu tư
- Giấy kiểm định năng lực về vồn và tình hình tài chính 2 tháng gần đây của nhà đầu tư:

- Bản kế hoạch cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng doanh nghiệp đầu tư

- Bản quyết định chính thức cho phép cá nhận, doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài

Chú ý: Đối với các lĩnh vực đầu tư như khoa học công nghệ, nhà băng cần được sự bằng lòng cửa cơ quan quốc gia trước khi soạn thảo hồ sơ đầu tư sang Myanmar.

Bước 3: Bàn giao kết quả cho khách hàng

Sau khi nộp hồ sơ, khách hàng cần chờ chí ít từ 15 ngày để cơ quan chịu nghĩa vụ thẩm định hồ sơ liên can

Đối với những dự án của chính phủ bộ kế hoạch đầu tư chịu bổn phận giám định trong hạn 30 ngày

Sau khi phê duyệt Luật Trí Minh sẽ hẹn và bàn giao thảy các giấy má hệ trọng đến thủ tục đầu tư sang Myanmar

4. lợi quyền của khách hàng khi làm thủ tục đầu tư sang Myanmar
Khi đầu tư sang Myanmar các nhà đầu tư được hường các lợi quyền dưới đây:

- Quyền tiếp cận, sử dụng nguồn lực đầu tư

- Quyền mua ngoại tệ

- Quyền chuyển nhượng, điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư

- Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Các quyền khác của nhà đầu tư như: các ưu đãi dành cho nhà đầu tư, tiếp cận các dịch vụ bên nước bạn, tiếp cận văn bản pháp luật, quyền được khiểu lại...