Luật đầu tư 2014 không ghi nhận tham vấn du học là một ngành nghề kinh dinh có điều kiện, đây là một quy định có thuộc tính mở cửa cho các doanh nghiệp thực hiện kinh dinh dịch vụ tham mưu du học đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Tuy nhiên, khi thực hành kinh dinh dịch vụ này, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các điều kiện chém theo quy định của pháp luật và phải tiến hành xin cấp cấp giấy chứng thực đăng ký kinh dinh dịch vụ tham mưu du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau đây, Luật Việt An sẽ chỉ dẫn chi tiết thủ tục xin cấp phép tham mưu du học theo quy định mới nhất như sau:

XEM THÊM GIẤY PHÉP TƯ VẤN DU HỌC TẠI ĐÂY

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Trước khi thực hiện xin cấp phép tư vấn du học, thì doanh nghiệp cần phải đăng ký thành lập công ty, trong đó tấm phải đăng ký kinh doanh các ngành nghề sau: 8650- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: Chi tiết: Hoạt động tư vấn du học.hiện, thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư khá nhanh gọn, chỉ từ 6-8 ngày doanh nghiệp có thể hoàn tất xong ắt thủ tục.

Bước 2: Thủ tục cấp phép tham mưu du học:

Các tổ chức được phép kinh dinh dịch vụ tham mưu du học theo quy định tại Nghị đinh 46/2017/NĐ-CP bao gồm :

Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của luật pháp Việt Nam;
Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
Tổ chức, doanh nghiệp xin cấp phép tham vấn du học phải đáp ứng các điều kiện căn bản về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Theo quy định mới tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP giờ thì tổ chức chỉ cần đáp ứng điều kiện về hàng ngũ viên chức tham mưu du học, cụ thể: đội ngũ viên chức trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít ra một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi bổ nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hồ sơ xin cấp giấy phép tư vấn du học bao gồm:

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng thực đăng ký kinh dinh dịch vụ tham mưu du học;
Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng thực đăng ký đầu tư;
Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học, trong đó chứng minh được trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tham mưu du học.
Quy trình thực hành:

Tổ chức kinh dinh gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Trong vận hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tham vấn du học và nêu rõ lý do.

Có thể thấy, so với trước đây, việc xin cấp phép tham mưu du học đã được tối giản đi rất nhiều, tới Nghị định 135/2018/NĐ-CP đã lược bỏ một vài điều kiện kinh doanh dịch vụ tham mưu du học, doanh nghiệp không cần thực hiện việc ký quỹ, lược bỏ các quy định về người đứng đầu doanh nghiệp và chỉ còn quy định đến điều kiện của hàng ngũ viên chức trực tiếp tư vấn,… Điều này thể hiện chính sách càng ngày càng mở cửa, tạo điều kiện của cơ quan quốc gia đối với các doanh nghiệp thực hành hoạt động kinh dinh tham mưu du học.