Là đại diện sở hữu trí óc tại Việt Nam, thực hành công việc tư vấn, nhận đơn đăng ký nhãn hiệu, theo dõi đơn và trả kết quả cho khách hàng phê chuẩn Cục sở hữu trí tuệ (NOIP) trong việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Khi có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, Quí khách sẽ được trạng sư sở hữu trí óc của chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:I. tư vấn ĐĂNG KÝ nhãn hiệu ĐỘC QUYỀN:

- tham mưu thủ tục đăng ký mác tại Việt Nam trước khi nộp đơn;
- Soạn thảo ắt các biểu mẫu liên tưởng đến thủ tục đăng ký mác tại Việt Nam để quí khách ký;
- Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hành việc đăng ký nhãn hiệu tại VN;
- Theo dõi Đơn đã nộp và ít định kỳ cho Quí khách về tình trạng của Đơn (ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
- thông tin, tham mưu và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí não (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
- Nhận Giấy chứng thực đăng ký mác và bàn giao cho Quí khách khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký mác;
- tư vấn việc dùng nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mác tại Việt Nam;
- Cập nhật ngày hiệu lực của giấy chứng thực (GCN) đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của chúng tôi và sẽ nhắc Quí khách gia hạn GCN đúng hạn vận.

II. thông tin/TÀI LIỆU QUÍ KHÁCH CẦN CUNG CẤP:

+ Mẫu mác cần đăng ký.
+ Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.
+ Tên, điện thoại và địa chỉ của chủ đơn;
+ Giấy ủy quyền (theo mẫu, chúng tôi sẽ cung cấp sau khi nhận được thông báo yêu cầu).