Thị thực du lịch B-1/B-2 dành cho những người đến Hoa Kỳ nhất thời để công tác (B-1) hoặc du lịch hoặc điều trị y tế (B-2). Nói chung, thị thực B-1 dành cho mục đích giải quyết các vấn đề công việc, tham gia hội nghị/hội thảo khoa học, giáo dục, chuyên môn hoặc kinh doanh, dàn xếp tài sản hoặc thương thảo giao kèo. Thị thực B-2 dành cho mục đích mang tính giải trí, bao gồm đi du lịch, thăm bạn bè hoặc họ hàng, điều trị y tế và các hoạt động có đặc thù về tình hữu nghị, từng lớp hoặc dịch vụ. Thông thường, thị thực B-1 và B-2 được kết hợp và cấp dưới dạng một thị thực: B-1/B-2.

XEM THÊM: XIN VISA DU LỊCH MỸ

Tiêu chuẩn
Nếu bạn xin Thị thực B-1/B-2, bạn phải chứng minh với nhân viên lãnh sự rằng bạn đủ điều kiện xin Thị thực Hoa Kỳ theo Đạo luật Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (INA). Mục 214(b) trong INA coi mọi đương đơn xin Thị thực B-1/B-2 là người có ý định định cư. Bạn phải vượt qua giả thiết pháp lý này bằng cách diễn tả:Mục đích của chuyến đi đến Hoa Kỳ là chuyến đi nhất thời, chả hạn như đi công tác, đi du lịch hoặc điều trị y tế
Bạn dự kiến tạm trú tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể, có hạn
Bằng chứng ngân sách để chi trả những hoài khi bạn ở Hoa Kỳ
Bạn có địa chỉ thường trú ngoài Hoa Kỳ cũng như những ràng buộc về tầng lớp hoặc kinh tế khác đảm bảo rằng bạn sẽ trở về sau khi chấm dứt chuyến đi
Nhân viên cá nhân chủ nghĩa hoặc người giúp việc riêng và các thủy thủ viên làm việc trên tàu biển ở nước ngoài trong Thềm Lục địa Ngoài có thể đủ điều kiện xin Thị thực B-1 theo một số trường thống nhất định.

Một số công dân nước ngoài có thể đủ điều kiện xin Thị thực theo Đạo luật thiên cư và Nhập tịch. Bạn có thể đọc thêm về Đạo luật di cư và Nhập tịch và việc không đủ điều kiện xin Thị thực tế đây.

Các giấy má cần thiết
Nếu bạn xin Thị thực công tác/du lịch, bạn phải gửi giấy má sau:

Mẫu Đơn xin Thị Thực Không Định cư Điện tử (DS-160). Truy cập trang web DS-160 để biết thêm thông tin về DS-160.
Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít ra sáu tháng (trừ khi được miễn theo thỏa thuận nhà nước cụ thể. Mỗi đương đơn xin thị thực, kể cả trẻ thơ, phải có hộ chiếu riêng và mẫu đơn DS160 riêng.
Một (1) ảnh 2"x2" (5cmx5cm) chụp trong vòng sáu tháng gần đây. Trang web có thông báo về định dạng ảnh bắt.
Biên nhận mô tả khoản thanh toán lệ phí xử lý đơn xin Thị thựckhông định cư không hoàn lại trị giá 160 đô la Mỹ đã được thanh toán bằng tiền tệ địa phương. Trang web này có thêm thông tin về việc thanh toán lệ phí này. Nếu Thị thực được cấp, có thể có lệ phí hỗ tương bổ sung cho việc cấp Thị thực, tùy theo quốc tịch của bạn. Trang web của Bộ Ngoại giao có thể giúp bạn tìm hiểu liệu bạn có phải tính sổ lệ phí qua lại cấp Thị thực không và lệ phí là bao lăm.
Ngoài những giấy tờ này, bạn phải xuất trình thư hẹn phỏng vấn công nhận rằng bạn đã đặt cuộc hẹn phê chuẩn dịch vụ này. Bạn cũng có thể mang theo bất kỳ giấy giờ hỗ trợ nào mà bạn cho rằng sẽ tương trợ thông tin được cung cấp cho viên chức lãnh sự.