→ Tham khảo THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI BẮC NINH

→ Tham khảo đặc điểm, ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam (Công ty TNHH, Công ty công ty TNHH 1 thành viên, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh) tại đây.

→ Tham khảo hồ sơ thành lập công ty - (Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh) tại đây.

→ Tham khảo dịch vụ thành lập công ty (Công ty TNHH, Công ty công ty TNHH 1 thành viên Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh) tại đây.Một quy trình thành lập công ty/doanh nghiệp đối với hồ hết các loại hình công ty/doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại/2019 (Luật doanh nghiệp 2015) (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên) đầy đủ bao gồm 4 thời đoạn:

tuổi 1: Chuẩn bị đầy đủ các thông báo cấp thiết để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Bước 1: tuyển lựa loại hình doanh nghiệp để bắt đầu khởi nghiệp. Chủ doanh nghiệp cần phải hiểu rõ đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp để có thân xác định và chọn lọc loại hình doanh nghiệp thích hợp nhất với định hướng phát triển của công ty. Những nhân tố chính mà chủ doanh nghiệp cần cân nhắc để tuyển lựa loại hình của tổ chức phù hợp: thuế, trách nhiệm pháp lý, khả năng chuyển nhượng, bổ sung, thay thế, quy mô doanh nghiệp để cuộn nhà đầu tư khác. Các loại hình doanh nghiệp phổ biến ở Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH (2 thành viên trở lên), Công ty cổ phần. Tham khảo chi tiết đặc điểm các loại hình công ty/doanh nghiệp tại đây

Bước 2: Chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của những thành viên (cổ đông). Việc chọn lựa ai sẽ là thành viên (cổ đông) của công ty sẽ do chủ doanh nghiệp quyết định, tuy nhiên số lượng thành viên và cổ đông sẽ được quy định bởi loại hình doanh nghiệp. Lưu ý: Bản sao y công chứng CMND chưa quá 3 tháng, hạn vận CMND chưa quá 15 năm.

Bước 3: Lựa chọn đặt tên công ty, tốt nhất bạn lên Lựa chọn đặt tên công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tên công ty này không bị trùng lắp hoàn toàn với các đơn vị đã thành lập trước đó (áp dụng trên toàn quốc). Để xác định tên công ty mình có bị trùng với những công ty khác hay không, bạn có thể truy cập vào “Hệ thống thông báo đăng ký doanh nghiệp quốc gia” để tra hỏi.

Bước 4: Xác định địa chỉ hội sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty. trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm giao thông cảu doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành thị trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Bước 5: Xác định vốn điều lệ để đưa ra kinh dinh. Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một hạn một mực và được ghi vào Điều lệ công ty.

Bước 6: Xác định chức danh người đại diện theo luật pháp của công ty. Về chức danh người đại diện theo pháp luật của công ty nên để chức danh người đại diện là giám đốc (giám đốc điều hành).

Bước 7: Xác định ngành nghề kinh doanh chuẩn hoá theo quy định của luật pháp về đăng ký kinh doanh.