Công ty Vạn Luật là đơn vị có uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tham vấn thành lập trọng điểm ngoại ngữ nhanh & giá rẻ. Để giúp quý khách hàng hiểu thêm về thủ tục thành lập thành lập trọng điểm ngoại ngữ nhanh & giá rẻ, chúng tôi xin được hướng dẫn thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ nhanh & giá rẻ như sau:
Office_Group_2Khái niệm: trung tâm ngoại ngữ nhanh & giá rẻ là loại hình trọng điểm giáo dục thẳng tuột chuyên về đào tạo, tẩm bổ ngoại ngữ nhanh & giá rẻ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân. trọng điểm ngoại ngữ nhanh & giá rẻ có nhân cách pháp nhân, có con dấu, có trương mục riêng.I. trọng tâm ngoại ngữ nhanh & giá rẻ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có nguồn tuyển sinh thẳng tính, ổn định;

2. Có đội ngũ cán bộ quản lý theo quy định của pháp luật;

3. Có đội ngũ đay đả đủ tiêu chuẩn quy định của luật pháp, đủ khả năng giảng dạy, bảo đảm cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học;

4. Có đủ văn phòng, phòng học, bàn ghế, phòng học tiếng, phòng vi tính với các trang thiết bị học tập đáp ứng đề nghị về điều kiện thực hành nội dung, chương trình giảng dạy phần lý thuyết và thực hiện của học viên;

5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động bộc trực của trung tâm trong năm đầu tiên;

6. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trọng tâm.

II. Hồ sơ thành lập trọng tâm ngoại ngữ nhanh & giá rẻ – tin học bao gồm:

1. Tờ trình xin thành lập trung tâm.

2. Đề án thành lập trọng điểm gồm các nội dung sau:

a) Mục đích, yêu cầu thành lập trọng điểm;

b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;

c) dự định các chương trình giàng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo;

d) Bản thuyết minh về các điều kiện thành lập trọng điểm, trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc giao kèo thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hiện và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này;

đ) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và tía cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, năm sinh, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác);

e) Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hiện và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

3. Sơ yếu lý lịch của người dự định làm giám đốc trọng điểm.

4. Bản sao bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và cha.