8/3 - SALE OFF 50% sản phẩm thực phẩm chức năng và thực phẩm tại cửa hàng:

TAKEDA SHOP 130 bàu Cát 1, P12, Tân Bình, HCM

https://takedashop.com