QUAN ĐIỂM CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ ĐỀ ÁN

Quan điểm của Bộ Công Thương về “Đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài” diễn ra nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và kết nối với các hệ thống phân phối nước ngoài.

Trong đó, hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý chất lượng sản phẩm trong hoạt động sản xuất, phát triển mẫu mã, xây dựng thương hiệu hàng hóa xuất khẩu phù hợp với yêu cầu của các hệ thống phân phối nước ngoài.

🔶🔶Thông qua Đề án, nhà sản xuất và nhà xuất khẩu nhờ kênh xuất khẩu Việt Nam sẽ tiết kiệm được chi phí trung gian, được đào tạo về quản lý chất lượng sản phẩm đáp ứng được các thị trường hàng đầu thế giới, có được đầu ra bền vững, được hỗ trợ trực tiếp về thông tin thị trường và người tiêu dùng, quy chuẩn sản phẩm. Nhà phân phối nước ngoài tìm được nguồn hàng ổn định, phong phú, tin cậy do quản lý được chất lượng, tiết kiệm chi phí trung gian. Người tiêu dùng có nhiều sản phẩm chất lượng, tin cậy giá cả phải chăng.

👉👉 Theo đánh giá từ giới chuyên gia, đề án đã nhận được những đánh giá rất tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, các doanh nghiệp nhất trí phương hướng xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống nước ngoài nhằm hướng tới việc thúc đẩy xuất khẩu bền vững và đem lại hiệu quả và giá trị gia tăng cao.