Tất cả các thông tin về cáp lập trình cho cả nhà nhé
Cáp lập trình PLC Mitsubishi Model USB-SC09-FX, tích hợp sẵn chuyển đổi USB to COM, cổng USB kết nối với máy tính lập trình
Liên hệ: http://caplaptrinhplc.vn/cap-lap-tri...b-sc09-fx.html