Mình thấy tài liệu này bổ ích đấy
anh em xem tham khảo nha
"Tổng hợp tất cả tài liệu PLC Mitsubishi bao gồm catalogue, Manual, Software đầy đủ. Tài liệu đã được phòng kỹ thuật công ty sưu tầm và chọc lọc lại nên đảm bảo chất lượng.
Tiếng Anh: https://plcmitsubishi.com/tai-lieu-l...itsubishi.html
Tiếng Việt: https://plcmitsubishi.com/tai-lieu-l...ieng-viet.html