Như tiêu đề đang cần gấp main g360 sam sung full . A e nào có sms giúp. Tks. 098639383 ka ka