Hướng dẫn sử dụng điện thoại IP

Khi thực hiện hiện cuộc gọi trên điện thoại IP. Đối với cuộc gọi thông thường, bạn cần nhấc ống nghe lên, màn hình LCD hiện lên dòng chữ “PLEASE DIAL” sau đó bạn nhập số của người cần gọi rồi bấm phím #. Tiếp đến, màn hình LCD sẽ hiển thị “CALLING” báo hiệu rằng cuộc gọi của bạn đã được kết nối.


Khi thực hiện quay số nhanh, bạn chỉ cần nhập số của người cần gọi sau đó nhấn phím # hoặc R/send thì cuộc gọi của bạn sẽ tự động được kết nối.

Nếu muốn gọi hand-free nghĩa là không cần nhấc ống nghe thì nhấn phím có hình chiếc loa, màn hình LCD sẽ hiện lên dòng chữ: “PLEASE DIAL” sau đó, nhập số của người cần gọi rồi nhấn phím #. Khi màn hình LCD hiện “CALLING” có nghĩa là cuộc gọi của bạn đã được kêt nối. Khi muốn kết thúc cuộc gọi, bạn chỉ cần nhấn nút có hình chiếc loa một lần nữa.

Nếu muốn gọi từ Phonebook thì bạn cần nhấn phím Phonebook rồi nhấn phím Enter. Dùng phím lên hoạc xuống đến khi màn hình LCD hiển thị “SEARCH”, tiếp tục nhấn phím enter rồi nhập tên người cần gọi sau đó một lần nữa nhấn tiếp phím Enter, tiếp tục sử dụng phím lên/xuống để chọn người cần gọi. Việc cuối cùng nữa là nhấc ống nghe lên hoặc nhấn phím R/send, lúc đó cuộc gọi của bạn sẽ được kết nối.

Hướng dẫn lưu số điện thoại vào Phonebook của điện thoại IP

Để lưu số điện thoại vào phonebook, bạn chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản:

Nhấn nút Phonebook, màn hình LCD sẽ hiển thị “CURENT”. Sau đó dùng phím lên hoặc xuống để chuyển đến mục “ADD”, nhấn enter. Nhập tên sau đó tiệp tục nhấn enter, tiếp đến chỉ việc nhập số điện thoại và nhấn enter để lưu. Chú ý rằng, khi nhập số điện thoại, bạn cần nhập cả mã nước.