anh em có main nào hư mà còn con này cho mình với. hậu tạ chầu cf.