như tiêu đề ae cần bộ màng hình not3 n900 màu trắng ae nào có để lại và xin cai gia luôn