như tiêu đế e đang cần gấp ae ai có chia e cái..thank all