Mình cần mạch phím r7lite..ai có chia lại mình
0905431987..thanks