Liên hệ quảng cáo 09789 09969
Liên hệ quảng cáo 09789 09969

Quy định ::Quảng Ngãi GSM::

Diễn đàn [B]QuangNgaiGSM[/B] mở ra nhằm tạo sân chơi cho anh em kỹ thuật sửa điện thoại giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Tạo tinh thần đoàn kết anh em trong nghề điện thoại. Với tinh thần tự do , thỏai mái và tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy tất cả các thành viên tham gia Diễn Đàn này phải tôn trong thành viên trong diễn đàn và tôn trọng nội qui đã được qui định.