Liên hệ quảng cáo 09789 09969
Liên hệ quảng cáo 09789 09969

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Smilies
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :bz
  bee
  bee
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • o->
  hiro
  hiro
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • b-)
  cool
  cool
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :x
  love struck
  love struck
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :-h
  wave
  wave
 • 8-}
  silly
  silly
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • >:)
  devil
  devil
 • 8-x
  skull
  skull
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • ;)
  winking
  winking
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • L-)
  loser
  loser
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • :|
  straight face
  straight face
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • x-(
  angry
  angry
 • %%-
  good luck
  good luck
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • :)
  happy
  happy
 • =D>
  applause
  applause
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :-c
  call me
  call me
 • [-(
  not talking
  not talking
 • o=>
  billy
  billy
 • o:-)
  angel
  angel
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :-s
  worried
  worried
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :">
  blushing
  blushing
 • :@)
  pig
  pig
 • :^o
  liar
  liar
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • :-t
  time out
  time out
 • <:-P
  party
  party
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :((
  crying
  crying
 • =:)
  bug
  bug
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :D
  big green
  big green
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • %-(
  not listening
  not listening
 • :-?
  thinking
  thinking
 • [..]
  transformer
  transformer
 • (*)
  star
  star
 • :-&
  sick
  sick
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • [-O<
  praying
  praying
 • :>
  smug
  smug
 • **==
  flag
  flag
 • :-/
  confused
  confused
 • :(
  sad
  sad
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :o)
  clown
  clown
 • o-+
  april
  april
 • :-B
  nerd
  nerd
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • *-:)
  idea
  idea
 • :P
  tongue
  tongue
 • 3:-O
  cow
  cow
 • :-w
  waiting
  waiting
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • (:|
  yawn
  yawn
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • :))
  laughing
  laughing
 • >-)
  alien
  alien
 • :-o
  surprise
  surprise
 • @};-
  rose
  rose
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes