PDA

View Full Version : Cần Xin File n96 V cao nhất hiện naythanh_bmt
03-18-2012, 09:06 PM
như tiêu đề ae ai có cho em xin Tk rất nhiều đang cần gấp

HOÀNG THÂN MOBILE
03-18-2012, 09:18 PM
rm ???????????????

ftp://download.saigonmobile.vn/FLASH%20FILE/NOKIA/File%20BB5/

ftp://download.saigonmobile.vn/FLASH%20FILE/NOKIA/File%20BB5/N96%20RM-247/

thanh_bmt
03-18-2012, 10:43 PM
em nghe noi co file 35. mà anh RM-247

thanh_bmt
03-18-2012, 10:44 PM
còn file nào cao hơn nữa ae gửi cho với Tk tất ca

truyenmobile
03-19-2012, 07:45 AM
Hiện giờ thì mình thấy ver 30.33 là cao nhất rồi bạn. Mà máy bị sao mà tìm ver cao vậy

Minh Trí
03-19-2012, 08:58 AM
Hiện giờ thì mình thấy ver 30.33 là cao nhất rồi bạn. Mà máy bị sao mà tìm ver cao vậy

ok , file cao nhất bây giờ:D

thanh_bmt
03-19-2012, 07:40 PM
trắng treo ........ hóa ra là chạm mh TK tất ca